Zestawy hydroforowe

Zastosowanie

 • Instalacje podnoszenia ciśnienia,
 • Instalacje i systemy nawadniające,
 • Instalacje i systemy przeciwpożarowe,
 • Systemy ciśnieniowe w budownictwie komunalnym, przemysłowym.

Przeznaczenie

Zestawy hydroforowe ZOH wykonane na bazie pomp: PENTAX, KSB, LOWARA lub inne. Służą do tłoczenia wody surowej, uzdatnionej lub wód mineralnych nie zawierających domieszek włóknistych i ścierających.
Zestawy ZOH dostarczają wodę pod określonym, stałym ciśnieniem niezależnie od ilości tłoczonej wody

Budowa

Każda pompa w zestawie hydroforowym wyposażona jest w armaturę odcinającą na króćcu ssawnym oraz odcinającą i zwrotną na króćcu tłocznym pompy. Wszystkie pompy zestawy podłączone są do kolektora ssącego. Wszystkie pompy zestawu hydroforowego podłączone są do wspólnego kolektora tłocznego urządzenia.

Kolektor tłoczny i ssawny wykonane są ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) i Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301), zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemności 12 dm3.

Każdy zbiornik wyposażony jest w zawór umożliwiający spust wody. Wszystkie podzespoły zestawu montowane są na wspólnej konstrukcji nośnej wykonanej ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301). Konstrukcja ustawiona jest na wibroizolatorach ograniczających przenoszenie ewentualnych drgań.

Rozwiązania konstrukcyjne

 • wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej,
 • armatura zwrotna – zastosowano zawory zwrotne,
 • armatura odcinająca – zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice, na kolektorach zamontowane są luźne kołnierze aluminiowe, w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN16 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora,
 • kolektor tłoczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 i zamontowany powyżej kolektora ssawnego,
 • konstrukcję 1.4301

Sterowanie

Każda pompa w zestawie hydroforowym wyposażona jest w przetwornicę częstotliwości z wbudowanym sterownikiem dedykowanym do zarządzania pracą zestawem do 6 pomp oraz wyświetlaczem zainstalowanym na silniku pompy.
Zestaw utrzymuje zadane stałe ciśnienie wody na kolektorze tłocznym zestawu pompowego.
Przetwornice pracują naprzemiennie.

Pracą zestawu hydroforowego sterować będzie wbudowany sterownik mikroprocesorowy, który spełnia między innymi następujące funkcje:

 • utrzymuje zadaną wartość ciśnienia w kolektorze tłocznym zestawu przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od rozbioru wody
 • umożliwia włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy. Taki sposób sterowania gwarantuje wydłużenie cykli pracy pomp oraz równomierne ich zużywanie (łącznie z pompą rezerwową)
 • uniemożliwia jednoczesne włączenie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchu poszczególnych pomp;
 • blokuje możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej przez co uniemożliwia pulsacyjną pracę urządzenia w przypadku gwałtownych zmian poboru wody
 • wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym
 • pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu (np. w celu uniknięcia niekontrolowanego wypływu wody z uszkodzonej instalacji)
 • zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed suchobiegiem za pomocą presostatu KPI 35
 • pozwala na wyłączenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmieniła się liczba pracujących pomp, a ciśnienie tłoczenia znajduje się pomiędzy zadaną wartością minimalną i maksymalną
 • umożliwia odczyt aktualnych parametrów eksploatacyjnych systemu pompowego (ciśnienie, itp.)
 • posiada możliwość przesłania parametrów wybranych informacji do BMS budynku

Wybrane realizacje

Zestaw hydroforowy ORATECHZOH PRESS-LINE 121.3.2 4kW o wydajności Q 55 m3/h i wysokości ponoszenia H 27 m H2O wyposażony w dwie pompy pionowe wielostopniowe wirowe z przetwornicami SD

Zainstalowany w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-technologicznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w laboratorium badawczym silników spalinowych w ramach realizowanego projektu unijnego, pracuje zasilając obieg chłodniczy, chłodząc testowane silniki i prądnice prądu zmiennego.

 

zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_1
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_2
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_3

Zestaw hydroforowy ORATECHZOH 2 MULTI 55 6 4,0kW SD uruchomiany w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zasilający w wodę instalację bytowo-gospodarczą o paramatrach Q 12 m3/h i wysokości ponoszenia H 50 m H2O. W wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ze sterowaniem z przetwornicami częstotliwości SPEEDDRIVE

 

zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_4
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_5
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_6

Zestawy hydroforowe ORATECHZOH 2 SV 15 4 4,0kW SD z obejściem
o parametrach Q 36 m3/h i wysokości ponoszenia H 44 m H2O
zainstalowane w budynkach wysokich na Osiedlu Młodych w Poznaniu zabezpieczające wodę dla instalacji bytowo-gospodarczej i pożarowej.

 

zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_14
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_15
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_16

Zestawy hydroforowe ORATECHZOH 3 SVP 18 5 3,8kW SD
ZOH 3 SVP 7 5 2,0 kW SD

do zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wody do celów technologicznych oraz dla instalacji podlewania flory w nowo wybudowanym AFRYKARIUM we Wrocławiu przy ulicy Wróblewskiego.
Zasilane z sieci wodociągowej oraz ze zbiornika retencyjnego.

 

zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_7
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_8
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_9

Zestaw hydroforowy ORATECHZOH 2 MULTI 35 3 0,75kW SD o parametrach Q 7,2 m3/h i wysokości ponoszenia H 20 m H2O

Dla zabezpieczenia w wodę bytowo-gospodarczą i przeciwpożarową dla budynku CENTRUM LECZENIA EUROMEDICUS w GDYNI.

 


Zestawy hydroforowe ORATECHZOH 3 MULTI 55 4 2,0kW SD
ZOH 3 SVP 7 5 2,0kW SD

dla Budynków biurowych we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej i Wałbrzyskiej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego i bytowo gospodarczego.
Z armaturą i zaworem pierwszeństwa C 104 DN 50 SOCLA.

 

zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_10
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_11
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_12
zestawy_hydroforowe_zrealizowny_projekt_oratech_13